Henkilökunnan mitoituksen laskeminen / ympärivuorokautiset sosiaalihuollon palvelut

Minimimitoitus, joka on 0,5 työntekijää asiakasta kohti on ehdoton  minimi tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodissa.
Terveyskeskusten vuodeosastojen mitoitus on 0,6 - 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Lähtökohtana mitoitusta määriteltäöessä vat aina
asiakkaiden tarpeet.

Yksityisten palvelutuottajien henkilöstön  määrä perustuu  heille myönnettyyn lupaan. Luvan myöntää Aluehallintovirasto tai Valvira.

Hoitohenkilökuntamäärä lasketaan toteutuneista  työvuorolistoista. Tällöin selviää todellinen mitoitus. Mitoitukseen lasketaan mukaan vapaapäivillä olevat työntekijät.
Toimintayksikön henkilöstöön  lasketaan mukaan asiakkaan välittömään hoitoon osallistuvat  sosiaali-ja terveydenhuollon työntekijät kuten sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat,
lähi-ja perushoitajat,sosiaalialan ohjaajat ja -kasvattajat,koulutetut kotiavustajat ja kodinhoitajat, geronomit ja kuntoutushenkilökunnasta fysioterapeutit ja toimintaterapeutit sekä
lähiesimiehet kuten osastonhoitajat.

Lähiesimiehet ja kuntoutushenkilöstö huomioidaan henkilöstömitoitukseen kuitenkin vain sillä osuudella, kuin he osallistuvat välittömään  (asiakaskohtaiseen) hoitotyöhön.

Mikäli yksikössä toimii muuta hoitotyöhön osallistuvaa henkilöstöä kuten hoito-ja laitosapulaisia, joilla ei ole sosiaali- tai terveydenhuollon ammatillista peruskoulutusta, tai hoiva-avustajia heidät sisällytetään henkilöstömitoitukseen vain siltä osin, kun heidän työnsä sisältää asiakkaiden perustarpeisiin vastaamista, kuten avustamista ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa ja wc-käynneillä.Hoito-ja laitosapulaiset tai hoiva-avustajat  eivät kuitenkaan voi olla yksin työvuorossa, eivätkä  he saa vastata lääkityksestä.

Esimerkiksi
hoitajamitoitus  25-paikkaisessa ympärivuorokautisessa yksikössä on välittömään hoitotyöhön osallistuvia hoitajia 12,5 henkilöä. Välittömään hoitotyöhön  osallistuneiden hoitajien lukumäärä jaetaan asiakkaiden lukumäärällä. 12,5 hoitajaa / 25 asiakasta = 0,50  (12 kokoaikaista työntekijää. Yksi 50 % työaikaa tekevä eli 0,5 työntekijää. 12+0,5=12,5)
Jaa hoitajien lukumäärähoidettavien  lukumäärällä
ASIAKKAITA ON 25
Aamulla on töissä neljä hoitajaa
4/25=0,16
Iltavuorossa on neljä hoitajaa
4/25 =0,16
Yövuorossa yksi hoitaja valvoo vuorollaan
1/25=0,04
Vapaapäivillä on kolme ja puoli hoitajaa
3,5/25=0,14

Mitoitus 0n : 0,16 + 0,16 + 0,04 + 0,14 =0,5
Kokoaikaisen  työntekijän työvuoro on 7 h 45 min = 465minuuttia = 1,0 henkilöTyönantajan on huolehdittava siitä , että jokaisessa työvuorossa on myös asiakkaiden tarpeisiin  nähden riittävästi  ammatilliset keloisuusehdot  täyttävää työvoimaa, jolla on oikeus suorittaa myös lääkehoitoon kuuluvia toimenpiteitä. Hopiva-avustaja ei saa koskaan olla yksin työvuorossa.
Jos vanhustenhuollon toimintayksikössä on koulutettujen ammattihenkilöiden lisäksi  muuta välittömästi  hoitotyöhön osallistuvaa henkilöstöä, kuten  hoito-ja laitosapulaisia , heidät voidaan laskea henkilöstömitoitukseen , sillä osuudella kuin heidän työnsä sisältää asiakkaiden perustarpeista huolehtimista , esimerkiksi auttamista peseytymisessä ja ruokailussa.

Jos hoiva-avustajan tehtäviin kuuluu muuta kuin avustavia tehtäviä, esimerkiksi siivousta tai ruoankuljetusta, tätä osuutta ei lasketa hoitotyöhön liittyvään mitoitukseen, vaan se määritellään muuksi kuin hoitotyöksi. ( Valvira 23.10.2012)

Laske oman työyhteisösi henkilöstömitoitus

Sekä kotihoidon että ympärivuorokautisten asumispalveluiden henkilöstömitoitusta säätelee Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM julkaisuja 2013:11).

Keskeistä on, että iäkkäiden henkilöiden palvelutarve selvitetään laaja-alaisesti, asiakkaan palvelujen tarvetta arvioidaan säännöllisesti ja aina asiakkaan terveydentilan ja toimintakyvyn muuttuessa.

Lähtökohtana mitoitusta määriteltäessä ovat aina siis asiakkaiden tarpeet.

SuPer on laatinut henkilöstömitoituksen laskemiseen helpon verkkotyökalun, jolla voit laskea oman työyhteisösi suuntaa-antavan henkilöstömitoituksen. Sovelluksessa on kaksi erillistä osaa: toinen ympärivuorokautiseen ikäihmisten tehostettuun palveluasumiseen ja toinen kotihoitoon.

Luethan esimerkit ja ohjeet ennen laskurin käyttämistä.

Laskurin löydät täältä