Yhteystiedot

Yhdysjäsen jäsenhankkijana
Yhdysjäsenillä on keskeinen rooli etenkin työpaikoilla tapahtuvassa jäsenhankinnassa.
Monelle uudelle työntekijälle yhdysjäsen on ensi kontakti SuPeriin, ja mielikuva SuPerista muodostuu tämän kohtaamisen perusteella.
Lähestykää siis rohkeasti uusia työtovereitanne, kysykää jäsenyydestä ja ottakaa heidät mukaan!
Yhdysjäsen saa ammattiliiton postia ja pysyy ajantasalla kun lukee ne.

Opiskelijajäsenyys ja jäsenyys sisältyvät monia hyötyjä ja etuja.
Kannattaa kertoa myös ammattiosaston paikallisesti neuvottelemista eduista, joita saa jäsenkorttia näyttämällä.
Mitä enemmän meitä on, sitä vahvempia olemme. Superilaisina olemme hyvässä hoidossa!