Toiminta

Ammattiosaston tehtävät:

 • neuvottelee ja tekee paikallisia sopimuksia työnantajan kanssa ja huolehtii erimielisyysneuvotteluista työpaikalla
 • osallistuu työpaikkojen toiminnan kehittämiseen
 • hoitaa omalla alueella suhteet työnantajiin, oppilaitoksiin, muihin viranomaisiin, järjestöihin ja lehdistöön
 • tukee ja auttaa työpaikan luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja
 • huolehtii jäsentensä mahdollisuudesta työskennellä koulutustaan ja kokemustaan vastaavissa tehtävissä
 • jakaa liiton ja ammattiosaston toimintaa koskevaa tietoa jäsenille ja välittää jäsenten näkemyksiä liitoon päättäjille ja liiton toimistoon
 • järjestää toimintaa ammattiosaston sisällä jäsenilleen vapaa-aikana

Ammattiosaston toiminnasta vastaa hallitus joka valitaan joka toinen vuosi. Hallituksen jäsenet edustavat eri työyksiköiden jäseniä.

Ammattiosasto järjestää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset vuosittain sekä muita kokouksia ja muita jäsentilaisuuksia tarvittaessa. Ammattiosaston jäsenet päättävät ammattiosaston toiminnasta jäsenkokouksissaan.

 

Ammattiosaston hallitus:

 • Ammattiosaston hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa voit ottaa yhteyttä ja tuoda asioita hallitukseen ottamalla yhteyttä halituksen jäseniin tai puheenjohtajaan

         

Luottamusmies on SuPerilaisten ja siihen kuuluvien työntekijöiden edustaja työpaikalla. Luottamusmiehen tehtäviä on muun muassa

 • valvoa työlainsäädännön ja työehtosopimuksen sekä muiden työnantajan ja työntekijöiden välisten sopimusten noudattamista työpaikalla
 • edustaa työntekijöitä yhteistoimintaneuvotteluissa ja työpaikkakohtaisessa paikallisessa sopimisessa
 • tiedottaa jäsenille ammattiliiton toiminnasta ja hoitaa ammattiliiton jäsenhankintaa

       Luottamusmiehen perustehtävä on toimia työpaikalla ammattiliiton ja siihen kuuluvien työntekijöiden edustajana ja etujen valvojana.
       Luottamusmiehen oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään työlainsäädännössä ja luottamusmiessopimuksissa.

Ota rohkeasti yhteyttä pienissäkin epäselvissä asioissa luottamusmieheen!