Pääluottamusmies

 
Tiedoksi!
Kuusamon SuPerin ammattiosaston uusi pääluottamusmies on Satu Käsmä.
p.040 860 8382

Työnantaja: Kuusamon kaupunki

Sijaisena varaplm Taina Kämäräinen sposti: taina.kamarainen@kuusamo.fi ja lm Tiina Haataja super204@superliitto.fi

Taina Kämäräinen toimii sijaisena Satulle 5.10.2020-31.1.2021, puhelinnumero on sama kuin pääluottamusmiehen puh.

Toimisto kaupungintalossa kerros 1->h 390, keskusaula, tavattavissa yleensä torstaisin ja perjantaisin. 
Voit ottaa yhteyttä myös muulloin s-postilla, viestillä tai soittamalla. Jos en ole paikalla pyrin vastaamaan mahdollisimman pian.

Koronavirusepidemian vuoksi yhteydenotot sähköpostilla tai puhelimella toistaiseksi!
Muistathan pitää huolta itsestäsi ja hoidettavista katso ohjeet tästä.

 

Lakiuudistus hoitajamitoituksesta astui voimaan 1.10.2020
Vanhuspalvelulaki astui voimaan 1. lokakuuta. Lakimuutos koskee iäkkäiden tehostettua palveluasumista ja pitkäaikaisen laitoshoidon yksiköitä, joissa hoitajamitoitus nousee portaittain.
Lakiin on kirjattu hoitohenkilöstön minimimitoitus, joka nousee portaittain.

1.10.2020 lähtien henkilöstömitoituksen tulee olla vähintään 0,5 ja palvelun tuottajan tulee varata erillinen resurssi tukitöihin. 
Vuoden 2021 alusta lähtien mitoituksen tulee olla 0,55 ja vuoden 2022 alusta lähtien 0,6.
1.4.2023 lähtien mitoituksen tulee olla 0,7.

 

Kunta-alalle neuvottelutulos 28.5.2020
Uusi sopimuskausi 1.4.2020- 28.2.2022 ( 23 kk)
Sote-sopimus tulee voimaan 1.9.2021 ( ensimmäinen sopimuskausi  1.9.21-28.2.22)
Kiky-tunnit poistuvat 30.8.2020

KVTES muutokset:
Kolmea viikkoa pitempää  työaikajaksoa on perusteltua käyttää, kun se on toiminnan kannalta tarppeen. Tarve jatkuvan 4 viikon työaikajakson  käyttämiseen voi ola osa-aikatyötä tai pääsääntöisesti yötyötä tekevän työntekijän kohdalla.Kun työaikajaksoon sisältyy enemmän kuin yksi arkipyhä,jaksotyössä voidaan tilapäisesti käyttää yhtä 4 viikon työaikajaksoa.Työntekijälle annetaan arkipyhälyhennyksenä ainakin yksi keskimääräisen  työpäivän pituinen  vapaapäivä kyseisen tasoittumisjakson aikana.

Yövuoro voidaan  pidentää 11 h mittaiseksi.
Liukumasaldon  enimmäismäärä +50
Lomarahan vaihtamisesta  vapaaksi voidaan  sopia työnantajan ja työntekijän  kesken. Vuodelle 2020  pitää tehdä paikallinen sopimus asiasta. Jatkossakin  paikallisesti on hyvä sopia vaihtamiseen liittyvistä pelisäännöistä eli esim. otetaanko vapaan ajaksi sijaista. Lomarahan vaihtamien on vapaaehtoista. Lomarahapäivien  lukumäärä on 50% ansaittujen vuosilomapäivien lukumäärästä ( lomarahaleikkausta ei enää ole).

 

 

Palkankorotukset
Yleiskorotus         1.8.2020     1,22%
Yleiskorotus         1.4.2021     1%
Paikallinen jv-erä  1.4.2021     0,8%

 

Muistetaan työaikalaki joka tuli voimaan 1.1.2020!

Superliiton etusivulla on usein kysytyt kysymykset, sieltä löytyy vastauksia moniin arkipäiväisiin asioihin
https://www.superliitto.fi/ukk/?aihe=tyoaika-tyovuorosuunnittelu&tekstihaku=

Henkilömitoituksen laskeminen linkki
Uusimmat Liiton uutiset  ja  muita linkkejä!
Työntekijän eläkemaksut!

Monipuolista asiaa ! Työajoista kysymyksiä!

PALKKAEPÄSELVYYDET
Palkkataso kannattaa selvittää ennen työsopimuksen allekirjoittamista. Palkka sen määräytyminen ja palkanmaksukausi on syytä kirjata  työsopimukseen. Koeajasta on sovittava samalla. Palkka määräytyy työn vaativuuden mukaan. Tee työsopimus kirjallisena.
Sijaisille sama palkka samasta työstä kuin vakituiselle työntekijälle. Jos sinulla on palkkaepäselvyyksiä, kysy ensin esimieheltä/palkanlaskijalta, jos asia ei selviä, ota yhteys pääluottamusmieheen tai luottamusmieheen.

TYÖAIKA, TYÖVUOROT, VAPAAT YM. EPÄSELVYYDET
Jos sinulla on ongelmatilanne koskien työaikaa, työvuoroja, vapaita, poissaoloja koskevat epäselvyydet ym. selvitä asiaa ensin lähiesimieheltä, jos asia ei selviä, ota yhteys pää-/ luottamusmieheen.

TYÖSUOJELU
Jos sinulla on työsuojeluun liittyviä ongelmatilanteita, käänny ensin esimiehen puoleen. Jos asia ei selviä, ota yhteys työsuojeluvaltuutettuun tai pää-/luottamusmieheen.
Tässä linkki miten toimia ja muutakin tietoa

Voit liittyä fB-sivulle Kuusamon SuPer 204 jonne voi sitten laittaa myös kysymyksiä,kuvia SuPer tapahtumista
( suljettu ryhmä vain oman ammattiosaston jäsenille)!
SuPerin varhaiskasvatuksella on omat fB-sivut, voitte pyytää sinne liittymistä sieltä!
 

Yhteistyöterveisin

Satu