Toimintasuunnitelma 2019

 Kuusamon SuPerin ammattiosasto 204 ry
 Ammattiosaston varsinaisia jäseniä on 323 henkilöä 

 Edunvalvonnasta huolehtiminen on tärkeä osa toimintaamme. Pyrimme puuttumaan epäkohtiin työpaikoilla ja ajamme jäsenistömme etuja yhdessä liiton ja       
 luottamusmiesten kanssa. Kevät- ja syyskokoukset järjestämme ruokailun merkeissä ja olemme saaneet mukavasti jäseniä mukaan kaikkiin kokouksiin.
 Pyrimme järjestämään jäsenille muutamia kivoja tapahtumia vuosittain

Hallinto
    Ammattiosaston ( 2019 – 2020)  toimintaa johtaa puheenjohtaja Tiina Haataja, hallitukseen kuuluu
   10 varsinaista jäsentä  puheenjohtajan lisäksi ja 7 varajäsentä
    Hallitus kokoontuu 8 -10 kertaa vuodessa

Varainhankinta ja kulut
   Jäsenmaksupalautteet joilla kustannetaan menot, ei muuta varainhankinta.

Koulutustoiminta
   Ammattiosaston toimihenkilöt sekä hallituksen jäsenet voivat osallistua Superin järjestämille kursseille.
   Kaikkien jäsenten on mahdollista osallistua liiton järjestämille ammatillisille opintopäiville
   toimipisteidensä mahdollisuuksien mukaan, sekä muille Superin koulutuksille.
   Ammattiosasto tukee koulutukseen osallistujia a’100€ /hlö ( 2 henkilöä)
 

Virkistystoiminta
   Kts.  http://ao204.superliitto.fi/jasenedut/
   Tarjotaan yhteisöllistä toimintaa ja kulttuuria. Yksilöä ei enää  ammattiosasto erikseen tue.
   Osa tapahtumista on ammattiosaston kustantamaa ja osassa on pieni omavastuuosuus.
   Ilmoittelemme sähköpostilla tapahtumat ja Facebookilla.

Tiedotustoiminta 
   Ammattiosaston nettisivuilla informoidaan ajankohtaista asioista  ja tapahtumista,
   tämän vuoksi jokaisen tulee huolehtia Liiton sivuille omat sähköpostiosoitteensa
   Ammattiosastolla on omat Facebook-sivut (Kuusamon SuPer 204), liittyneet jäsenet voivat
   julkaista tiedotteita ja kuvia  ammattiosastoon liittyen
   Lehti-ilmoitukset sääntömääräisistä kokouksista paikallisessa sanomalehdessä
   Hallitus- ja varajäsenten välinen tiedottaminen sähköpostin ja tekstiviestin välityksellä sekä WhatApp

Opiskelijat ja nuoret
   Pidetään yllä suhteita paikalliseen sosiaali- ja terveydenhuolto oppilaitokseen
   Kannustetaan opiskelijoita osallistumaan ammattiosaston järjestämiin tapahtumiin ja kokouksiin
   Opiskelija- .ja nuortentahtuma ( alle 35 v.) järjestetään yhdessä
   Kannustetaan osallistumaan liiton  tarjoamiin koulutuksiin ja paikalliseen toimintaan

Jäsenkokoukset
    Sääntömääräinen kevät- ja syyskokous, kokouksessa ylleensä arvontaa
    sääntömääräisiin kokouksiin voivat osallistua kaikki ammattiosaston jäsenet ja opiskelijat,
    äänioikeuttaan eivät kokouksessa saa käyttää opiskelijat /eläkeläiset, kokouksista ilmoitus 
    myös ammattiosaston sivuilla https://ao204.superliitto.fi 
    Liittohallituksen edustajan jäsenillat x / vuosi sekä omat jäsenillat tarpeen mukaan

Edunvalvonta
   Jäsenten edunvalvonta  työsuhteen aikana
   Pidetään yhteyttä SuPer-liittoon ja noudatamme liiton ohjeita 
   Kutsumme kokouksiin / tapaamme  päättäjiä
   Jäsenpalvelut
   Osallistuminen TSN ja KoHo toimintaan
   Koulutuksiin osallistuminen

Yhteistoiminta
   Osallistuminen kaupungin yhteistyötoiminnan kokouksiin
   Osallistuminen ammattijärjestöjen yhteisiin kokoontumisiin
   Osallistuminen johtoryhmän tapaamisiin
   Opiskelijatyön tukeminen

Huomionosoitukset
   50 - vuotta täyttävien ja eläkkeelle jäävien muistaminen
   Aktiivijäsenten muistaminen
   Edustus merkkitapahtumissa
   Osallistuminen valmistuvien lähihoitajien merkkienjakotilaisuuteen