Toimintasuunnitelma 2023

 Kuusamon SuPerin ammattiosasto 204 ry

Edunvalvonnasta huolehtiminen on tärkeä osa toimintaamme. Pyrimme puuttumaan epäkohtiin työpaikoilla ja ajamme jäsenistömme etuja yhdessä liiton ja luottamusmiesten kanssa.
Kevät- ja syyskokoukset järjestämme ruokailun merkeissä ja olemme saaneet mukavasti jäseniä mukaan kaikkiin kokouksiin.
Pyrimme järjestämään jäsenille muutamia yhteisiä tapahtumia vuosittain.

Hallinto
    Ammattiosaston ( 2023-2024)  toimintaa johtaa puheenjohtaja, hallitukseen kuuluu
   7 varsinaista jäsentä  puheenjohtajan lisäksi ja 6 varajäsentä
    Hallitus kokoontuu 8 -10 kertaa vuodessa ja tarvittaessa.

Varainhankinta ja kulut
   Jäsenmaksupalautteet joilla kustannetaan menot, ei muuta varainhankinta.

Koulutustoiminta
   Ammattiosaston toimihenkilöt sekä hallituksen jäsenet voivat osallistua Superin järjestämille kursseille.
   Kaikkien jäsenten on mahdollista osallistua liiton järjestämille ammatillisille opintopäiville
   toimipisteidensä mahdollisuuksien mukaan, sekä muille Superin koulutuksille.
   Ammattiosasto tukee koulutukseen osallistujia a’100€ /hlö ( 2 henkilöä).
   Ammatillisille opintopäiville osallistumisesta, kannattaa kysellä myös työnantajan kustantamana työnantajalta.  

Virkistystoiminta
   Kts.  http://ao204.superliitto.fi/jasenedut/
   Tarjotaan yhteisöllistä toimintaa ja kulttuuria. 
   Osa tapahtumista on ammattiosaston kustantamaa ja osassa on pieni omavastuuosuus.
   Ilmoittelemme sähköpostilla tapahtumat ja Facebookilla.
   Virkistystapahtumiin voi osallistua muyös opiskelijat ja eläkeläiset. 

Tiedotustoiminta 
   Ammattiosaston nettisivuilla (https://ao204.superliitto.fi , pääsee kirjautumalla www.superliitto.fi :
   OMA SUPER sivujen kautta
) informoidaan ajankohtaista asioista  ja tapahtumista,
   tämän vuoksi jokaisen tulee huolehtia Liiton sivuille omat sähköpostiosoitteensa ajankohtaiseksi.

   Ammattiosastolla on omat Facebook-sivut (Kuusamon SuPer 204), liittyneet jäsenet voivat
   julkaista tiedotteita ja kuvia ammattiosastoon liittyen.
   Lehti-ilmoitukset sääntömääräisistä kokouksista ensisijaisesti SuPer-lehdessä
   Hallitus- ja varajäsenten välinen tiedottaminen sähköpostin ja tekstiviestin välityksellä sekä WhatsAppilla.

Opiskelijat ja nuoret
   Pidetään yllä suhteita paikalliseen sosiaali- ja terveydenhuolto oppilaitokseen.
   Kannustetaan opiskelijoita osallistumaan ammattiosaston järjestämiin tapahtumiin ja kokouksiin.
   Opiskelija- .ja nuortentapahtuma ( alle 35 v.) järjestetään yhdessä.
   Kannustetaan osallistumaan liiton  tarjoamiin koulutuksiin ja paikalliseen toimintaan.

Jäsenkokoukset
    Sääntömääräinen kevät- ja syyskokous, kokouksessa yleensä arvontaa.
    Sääntömääräisiin kokouksiin voivat osallistua KAIKKI ammattiosaston jäsenet ja opiskelijat.
    Kutsumme uudet jäset kokouksiin tutustumaan paikalliseen ammattijärjestötoimintaan.
    Äänioikeuttaan eivät yleisissä kokouksessa saa käyttää opiskelijat /eläkeläiset.
    Liittohallituksen edustajan jäsenillat x 2 / vuosi sekä omat jäsenillat tarpeen mukaan.

Edunvalvonta
   Jäsenten edunvalvonta työsuhteen aikana.
   Pidetään yhteyttä SuPer-liittoon ja noudatamme liiton ohjeita. 
   Kutsumme kokouksiin / tapaamme  päättäjiä.
   Jäsenpalvelut.
   Koulutuksiin osallistuminen.

Yhteistoiminta
   Osallistuminen ammattijärjestöjen yhteisiin kokoontumisiin.
   Osallistuminen työantaja ja lehdistötapaamisiin.
   Opiskelijatyön tukeminen.

Huomionosoitukset
   50 -vuotta täyttävien ja eläkkeelle jäävien muistaminen.
   Aktiivijäsenten muistaminen.
   Edustus merkkitapahtumissa.
   Osallistuminen valmistuvien lähihoitajien merkkienjakotilaisuuteen.