Työnhakijana

Työhön hakeminen

Tiedoksi kaikille superilaisille työnhakijoille:  rekisteröitykää ja kirjautukaa ehdottomasti työnhakijaksi kuntarekryyn.  Suoramarkkinointikielto ei vaikuta tekstiviestien perilletuloon kun työnantaja kutsuu /ehdottaa työhön tuloa, mutta jos työnhakija on ottanut liittymäänsä  palvelunumeroeston silloin tekstiviesti ei tule perille. 

Kuusamon kaupunki on siirtynyt sähköiseen rekrytointijärjestelmään – Kuntarekry.fi-palveluun vuoden 2013 alusta lähtien. Palvelun kautta rekrytoidaan sekä sijais- että vakituinen henkilökunta.

Sähköisen rekrytoinnin aloitti perusturva ja alkuvuoden aikana sähköinen rekrytointi on laajentunut myös kasvatus- ja sivistystoimeen sekä keskushallinossa ateria- ja puhtaanapitopalveluun. Tavoitteena on laajentaa sähköinen rekrytointi kaikille Kuusamon kaupungin toimialoille. Tällöin kaikki Kuusamon kaupungin avoimet virat, toimet ja sijaisuudet laitetaan haettaviksi Kuntarekry.fi -palveluun.

Kuusamon kaupunki ilmoittaa lisäksi avoimista työpaikoista kaupungin www-sivuilla mm. julkisella ilmoitustaululla, TE-toimiston http://www.mol.fi/ -palvelussa ja tarvittaessa paikallis- ja aluelehdissä sekä ammattilehdissä

Kuusamon kaupungin avoimet työpaikat-------Siirry KuntaRekry palveluun tästä

Mitä tietoja työnhakijasta on lupa selvittää?

Työnantajan työnhakijasta keräämiä tietoja  säätelee laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Työnantaja voi lähtökohtaisesti kerätä työnhakijasta vain sellaisia tietoja, jotka ovat työnteon kannalta oleellisia. Tietojen keräämiseen tarvitaan aina työntekijän suostumus, paitsi kun viranomainen luovuttaa tietoja työnantajalle tämän laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi tai kun työnantaja hankkii henkilöluottotietoja tai rikosrekisteritietoja työntekijän luotettavuuden selvittämiseksi. Työnhakijalla on aina oikeus tarkistaa itsestään kerätyt henkilötiedot. 
Työnantajalla on oikeus kysyä työnhakijaa koskevia tietoja myös muualta kuin hakijalta itseltään. Työnhakijalta on kuitenkin tällöin pyydettvävä suostumus. Jos hakija ilmoittaa ansioluettelossaan tai haastattelussa entisen työnantajan suosittelijakseen voi tyonantaja luonnollisesti olla häneen yhteydessä. Muussa tapauksessa yhteydenottoon on pyydettävä työnhakijan lupa.