Työnhakijana

Työhön hakeminen

Tiedoksi kaikille superilaisille työnhakijoille että rekisteröidytte ja kirjaudutte ehdottomasti työnhakijaksi kuntarekryyn.  Suoramarkkinointikielto ei vaikuta tekstiviestien perilletuloon kun työnantaja kutsuu /ehdotttaa työhön tuloa, mutta jos työnhakija on ottanut liittymäänsä  palvelunumeroeston silloin tekstiviesti ei tule perille. 

Kuusamon kaupunki on siirtynyt sähköiseen rekrytointijärjestelmään – Kuntarekry.fi-palveluun vuoden 2013 alusta lähtien. Palvelun kautta rekrytoidaan sekä sijais- että vakituinen henkilökunta.

Sähköisen rekrytoinnin aloitti perusturva ja alkuvuoden aikana sähköinen rekrytointi on laajentunut myös kasvatus- ja sivistystoimeen sekä keskushallinossa ateria- ja puhtaanapitopalveluun. Tavoitteena on laajentaa sähköinen rekrytointi kaikille Kuusamon kaupungin toimialoille. Tällöin kaikki Kuusamon kaupungin avoimet virat, toimet ja sijaisuudet laitetaan haettaviksi Kuntarekry.fi -palveluun.

Kuusamon kaupunki ilmoittaa lisäksi avoimista työpaikoista kaupungin www-sivuilla mm. julkisella ilmoitustaululla, TE-toimiston http://www.mol.fi/ -palvelussa ja tarvittaessa paikallis- ja aluelehdissä sekä ammattilehdissä

Kuusamon kaupungin avoimet työpaikat-------Siirry KuntaRekry palveluun tästä
Mitä tietoja työnhakijasta  on lupa selvittää?
Työnantajan työnhakijasta keräämiä tietoja  säätelee laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Työnantaja voi  lähtökohtaisesti kerätä työnhakijasta vain sellaisia tietoja, jotka ovat työnteon kannalta  oleellisia. Tietojen keräämiseen tarvitaan aina  työntekijän suostumus, paitsi  kun viranomainen luovuttaa tietoja työnantajalle  tämän laissa säädetyn  tehtävän suorittamiseksi tai kun työnantaja hankkii henkilöluottotietoja  tai rikosrekisteritietoja  työntekijän luotettavuuden  selvittämiseksi. Työnhakijalla on aina oikeus tarkistaa itsestään kerätyt henkilötiedot. 
Työnantajalla on oikeus kysyä työnhakijaa koskevia tietoja  myös muualta kuin hakijalta itseltään. Työnhakijalta on kuitenkin tällöin pyydettvävä suostumus. Jos hakija ilmoittaa ansioluettelossaan tai haastattelussa enstisen työnantajan suosittelijakseen  voi ta luonnollisesti olla häneen yhteydessä. Muussa tapauksessa yhteydenottoon on pyydettävä työnhakijan lupa.