Työhyvinvointi

Työhyvinvointi on yhteinen asia

SuPer on kampanjoinut tänä syksynä työhyvinvoinnin puolesta teemalla Työelämää – ei sen enempää.

Tänä päivänä työntekijöiltä odotetaan yhä laajempaa osaamista ja tehokkaampaa toimintaa. Työuria pidennetään ja jaksamiselle asetetaan yhä suurempia haasteita.
 
On erittäin tärkeää pitää kiinni työehtosopimuksen mukaisestatyö- ja vapaa-ajasta.
 
Elämä on kokonaisuus, jossa kaikki osatekijät – mielekäs työ, voimia antava vapaa-aika ja rentouttava lepo – vaikuttavat toisiinsa.

Lue lisää:

Tylöelämässä > Työhyvinvointi, työsuojelu ja työelämän kehittäminen
Työterveyslaitos > Työhyvinvointi
lisää